INFORMACJE O FIRMIE


1. O FIRMIE

Specjalizujemy się w usługowej produkcji suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego.
Firma powstała w 2003 r. Z powodzeniem świadczymy usługi wytwórcze głównie dla klientów z państw Europy Zachodniej, Afryki a także rodzimych firm Polskich.
Przez szereg lat działalności usługowej w dziedzinie produkcji środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i suplementów diety nabyliśmy niezbędne doświadczenie oraz dostęp do surowców najwyższej jakości.
Nowoczesny zakład produkcyjny, w którym produkcja zlecona przez partnerów kontraktowych, odbywa się zgodnie z wymogami GMP - Good Manufacturing Practice – Dobrej Praktyki Wytwarzania.

2. POLITYKA FIRMY

Głównym celem polityki jakości naszej firmy jest, aby produkt trafiający do odbiorcy był bezpieczny, najwyższej jakości i skuteczny.
 
Nasza Firma spełnia te cele przez wdrożenie systemów gwarantujących najwyższą jakość produktów.
 
Nasz zakład został wpisany do rejestru firm prowadzących usługową produkcję suplementów diety w Głównym Inspektoracie Sanitarnym. Jako producent środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz suplementów diety nasza firma ma wdrożony system HACCP oraz GMP.  Certyfikat GMP jest formalnym potwierdzeniem przestrzegania najwyższych standardów przy wytwarzaniu produktów. Ponadto jesteśmy pod stałym nadzorem Inspektoratu Sanitarnego.
 
Główne założenia naszej polityki jakości:

  • jakość produktów i bezpieczeństwo klientów jest celem nadrzędnym,
  • zapewniamy jakość produktu na każdym etapie jego wytwarzania, magazynowania,
  • dystrybucji i sprzedaży,
  • dążymy do spełnienia najwyższych standardów jakości postępując zgodnie z zasadami GMP i HACCP,
  • dążymy do poszerzenia asortymentu, bazy technologicznej i zwiększenia kwalifikacji pracowników,
  • nie stanowimy zagrożenia dla środowiska naturalnego.

 
Podstawowym celem i zamiarem naszej firmy jest stałe dążenie do zaspokajania potrzeb i wymagań naszych klientów, szczególnie w zakresie wysokiej jakości i bezpieczeństwa oferowanych produktów jakimi są suplementy diety produkowane w naszym zakładzie z zastosowaniem urządzeń renomowanych firm zagranicznych.
Osiągnięcie tego celu realizujemy poprzez wdrożenie, utrzymanie i doskonalenie systemu HACCP, opartego na siedmiu zasadach opisanych w Kodeksie Żywnościowym.
 
Nasza ciągła obserwacja praktyki prowadzi do odkrywania nowych rozwiązań, dzięki czemu możemy stale ulepszać nasze produkty i technologie, co prowadzi do osiągnięcia zysków, które możemy przeznaczyć na rozwój asortymentu, bazy technologicznej i kwalifikacji pracowników.
Osoby pracujące w zakładzie są przeszkolone w zakresie systemu HACCP i odpowiadają za bezpieczeństwo zdrowotne w całym cyklu produkcyjnym wytwarzanego wyrobu.


2012 copyright suplopharm.pl